Dạy con | Thư gửi con gái chuẩn bị bước vào đại học

Dạy con Thư gửi con gái chuẩn bị bước vào đại học Con hãy thử nghĩ xem, tại sao con cần dành 4 năm tuổi trẻ cho đại học? Chỉ để có bằng đại học hay để đạt được mục tiêu gì? Mục tiêu đó […]

14/06/2018