Điểm trúng tuyển vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM

Ngày 18/6, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM thông báo điểm trúng tuyển vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2018 – 2019. Theo đó, điểm trúng tuyển là từ 65,25 điểm. Kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường chuyên Trần […]

18/06/2018 điểm trúng tuyển lớp 6 Trần Đại Nghĩa, trường chuyên Trần Đại Nghĩa, tuyển sinh lớp 6